07
07
2014

Zawody – Taikai

medale
W iaido organizowane są zawody na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

By uczestniczyć w rywalizacji sportowej iaido, zawodnicy muszą spełnić wymagania, określone przez Polski Związek Kendo:

  • licencja zawodnicza PZK,
  • aktualna książeczka sportowca,
  • znajomość 12 form Seitei Iai.

Studenci oraz młodzież szkolna, którzy będą odnosić sukcesy w zawodach mogą ubiegać się o stypendia sportowe.

Regulamin powołania do kadry iaido można znaleźć tutaj.