07
07
2014

Etykieta

etykieta-2
Zasady zachowania dla osób ćwiczących Iaido

 • Strój do ćwiczeń powinien być zawsze czysty i niepodarty. Jeżeli ktoś nie posiada tradycyjnego stroju do ćwiczeń może ćwiczyć w dresie z długimi nogawkami i rękawami. Należy używać klapek w celu przejścia pomiędzy szatnią a salą treningową.
 • W czasie ćwiczeń nie należy nosić biżuterii, gdyż jej obecność przeszkadza w treningu i może prowadzić do urazów.
 • Zabronione jest jedzenie, picie oraz żucie gumy na sali treningowej.
 • Przed treningiem należy wyłączyć telefony komórkowe. Ewentualne odstępstwo od tej zasady, należy zgłosić sensei przed zajęciami.
 • Sprzątanie sali jest częścią treningu, każdy w Dojo powinien dbać o jego czystość.
 • Wchodzimy na matę boso, klapki zostawiamy ułożone przed wejściem. Nie blokując wejścia wykonujemy ukłon stojąc lub w pozycji seiza (siad japoński na kolanach). Ukłon wyraża gotowość przystąpienia do treningu i skierowany jest do nauczyciela i wszystkich osób znajdujących się w Dojo.
 • W chwili rozpoczęcia treningu uczniowie ustawiają się przed nauczycielem w jednym lub kilku rzędach. Najwyżsi stopniem ustawiają się z lewej strony nauczyciela. Najwyższy stopniem po nauczycielu wydaje polecenia dotyczące ceremonii rozpoczęcia i zakończenie treningu.
 • W przypadku sþóźnienia na trening, uczeń powinien wejść do sali, ukłonić się i usiąść z boku. Zachowując ciszę poczekać, aż nauczyciel poprosi go o dołączenie do grupy ćwiczących. ŧakie zachowanie gwarantuje większe bezpieczeństwo.
 • Za każdym razem, gdy nauczyciel przerywa ćwiczenia, aby pokazać nową technikę, uczniowie powinni zakończyć ćwiczenie i jak najszybciej usiąść w seiza. Po demonstracji kłaniają się nauczycielowi, a następnie powracają do ćwiczeń.


zakaz

 • Jeżeli nauczyciel wywoła ucznia, aby zademonstrować technikę, ten powinien pozdrowić go ze swego miejsca i szybko do niego podejść. Gdy nauczyciel zakończy pokaz, uczeń powinien cofnąć się i podziękować mu w seiza, zanim rozpocznie ćwiczenia.
 • Uczeń, który w czasie zajęć otrzymuje instrukcję skierowaną bezpośrednio do siebie, zawsze dziękuję nauczycielowi po zakończeniu wyjaśnień.
 • Jeżeli trzeba opuścić Dojo przed końcem treningu, należy zgłosić to nauczycielowi przed treningiem.
 • Należy dbać o swoje przyrządy treningowe (iaito, bokken). Sprzęt powinien być zawsze w dobrym stanie (czysty, bez drzazg, itp.).

Zasady zachowania dla osób z zewnątrz – pragnących obejrzeć trening Iaido

 • W czasie obserwowania treningu wymagane jest odpowiednie zachowanie. Należy siedzieć w ciszy z boku sali, w miejscu wyznaczonym przez instruktora.
 • Nie wolno pić, jeść, palić papierosów ani żuć gumy.
 • Zabroniona jest rozmowa przez telefon komórkowy w czasie trwania treningu.
 • Podczas treningu nie wolno chodzić po dojo ani głośno rozmawiać.
 • Osoby, które nie wiedzą, jak zachować się w poszczególnych sytuacjach, powinny zapytać starszego ucznia albo instruktora.