07
07
2014

Iaido

Iaido - Japońska szermierka
Iaido – Japońska szermierka, której tradycja sięga setki lat wstecz. Iaido, tak jak Kendo jest dyscypliną sportu opartą na japońskim mieczu – katana. Każdy ćwiczący Iaido dąży do perfekcji w wykonywaniu kata.

Kata to zaplanowana walka z jednym lub kilkoma przeciwnikami, w której każdy ruch jest szczegółowo określony. Kata wykonuje się samodzielnie. Studenci Iaido ćwiczą umiejętność przewidywania i reagowania na atak przeciwnika, dobywania miecza i kontrataku. Wykonywanie ćwiczeń z ostrą bronią jest na tyle niebezpieczne, że początkujący adepci Iaido ćwiczą z niezaostrzonym mieczem treningowym (Iaito). Miecze te wykonane są najczęściej ze stopów aluminium, stanowią jednak precyzyjną kopię prawdziwej japońskiej katany. Tylko zaawansowani adepci Iaido mogą ćwiczyć prawdziwymi, ostrymi mieczami.Iaidoka dąży do jedności ciała, umysłu i miecza. Brak zrównoważenia tych czynników zawsze jest widoczny, w dawnych czasach oznaczał natychmiastową śmierć. Doświadczony i zdolny szermierz wykorzysta przewagę, jaką daje mu każda chwila słabości przeciwnika. Bardzo ważnym elementem jest zanshin, który oznacza stan głębokiej koncentracji i czujności, która umożliwia kontrolę otoczenia i przewidywania ewentualnego zagrożenia. Podstawą iaido jest samokontrola i zachowanie etykiety właściwego zachowania, posługiwania się mieczem i stroju.

Iaido to sport kwalifikowany, w którym co roku odbywają się mistrzostwa i zawody, zarówno o randze krajowej, jak i międzynarodowej.